Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych


W Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej „Salomon” realizujemy  Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

W ramach programu do końca  2017 roku prowadzone jest koło zainteresować „Wiem – umiem –  działam” dla uczniów klas I-III. Zajęcia odbywają się w piątki o godz. 13.00. Zajęcia prowadzi pani Justyna Stańko.

Głównym celem prowadzonych działań jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych, zwiększenie motywacji do nauki,  kształtowanie właściwych postaw oraz kształtowanie samodzielności w rozwiązywaniu problemów.

 

 

kl-ue-salomon