Zasady przyjęć


Zostanie członkiem społeczności Salomona to tylko pięć kroków
Na każdym etapie rekrutacji służymy Państwu pomocą

home-work-close-up-3-1236915

  • 1Wypełnienie PODANIA i przesłanie na adres sekretariatu-druk podania najlepiej online WYŚLIJ na adres sekretariat@salomon.edu.pl

  • 2Zaproszenie Rodziców wraz dzieckiem na rozmowę z osobą odpowiedzialną za rekrutację.

  • 3Zapoznanie się z dokumentacją Szkoły (Statut, Stanowisko Doktrynalne Szkoły, Regulamin opłat).

  • 4Zapisanie dziecka na listę kandydatów.

  • 5Wypełnienie i podpisanie dokumentów – Umowa o Świadczenie Nauki

Dziecko zostaje przyjęte do Szkoły po spełnieniu przez rodziców (prawnych opiekunów) wszystkich powyżej wymienionych warunków przyjęcia.

Wszystkie dokumenty informujące o potrzebie szczególnych warunków nauczania (np. opinia PPP) oraz inne istotne dla stworzenia bezpiecznych warunków dla dziecka (np. uczulenie czy choroby) muszą zostać dostarczone do Szkoły przed rozpoczęciem nauki.

Przy komplecie uczniów w danej klasie rodzice mogą wpisać dziecko na listę rezerwową. W razie rezygnacji rodziców dziecka przyjętego już do Szkoły nie zwracamy wpisowego. O przyjęciu dziecka do szkoły decyduje Dyrektor.

POBIERZ PODANIE DO ChSP SALOMON

Poznaj nas bliżej

dowiedz się co wyróżnia Szkołę Salomon
przejdź do strony