ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2012

13 stycznia 2010

na usługi edukacyjne na potrzeby Projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Salomon” w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Termin składania ofert: do 31 sierpnia 2012 r., do godz.13:00 (data wpłynięcia dokumentów).


Szczegółowe informacje w poniższym załączniku.


Rozliczenie PIT z PITax.pl
Najnowsze
Akcja "Warto być dobrym"
Polecamy
SpokoTato - inicjatywa dla ojców