Wolontariusze z EVS w ChSP "Salomon"

4 marca 2012

Od listopada gościmy w naszej szkole wolontariuszki z programu European Voluntary Service „Młodzież w działaniu”. Alessia Carangella i Rieke Podzun pomagają nauczycielom w świetlicy oraz prowadzą zajęcia, w tym lekcje języka angielskiego i niemieckiego.

Rieke, Alessia i Marta

stars

Zdjęcia pochodzą głównie z konferencji Zimowy Zjazd – Heartquake, w której wolontariuszki uczestniczyły w lutym. A oto co Rieke napisała o sobie:

flag-PLJestem Rieke z północnych Niemiec, mam 19 lat i latem 2011 roku zdałam maturę. Po 13 latach edukacji nie chciałam rozpocząć szkolenia ani studiów zaraz po ukończeniu szkoły. Chciałam uzyskać doświadczenie w dziedzinie zupełnie nowej dla mnie. Po poszukiwaniach, spotkaniach informacyjnych i rozmowach z moimi przyjaciółmi, postanowiłam wybrać EVS i w końcu przyjechałam do Polski w październiku 2011 roku. Cieszę się, że tu jestem i dobrze się bawię.

flag-DEIch bin Rieke, 19 Jahre alt und habe im Sommer 2011 mein Abitur gemacht. Nach 13 Jahren Schule wollte ich nicht gleich mit einem Studium oder eine Ausbildung beginnen, sondern neue Erfahrungen in einem ganz anderen, mir unbekannten Ausgabenbereich sammeln. Nach einigen Recherchen, Infoveranstaltungen und Gesprächen habe ich mich dann entschlossen, einen Europäischen Freiwilligendienst zu machen und bin schlussendlich in Polen gelandet. Ich bin froh, hier zu sein und genieße meine Zeit.

flag-GBI´m Rieke from the North of Germany, I’m 19 years old and in summer 2011 I passed my matura exam. After 13 years of school education I didn’t want to start a training or studies straight after my graduation. I wanted experiences in a completely new field for me. After some research, information events and talks with my friends, I decided to make an EVS and finally I arrived in Poland in October 2011. I´m glad to be here and I’m enjoying my time.

flag-PLHello! Nazywam się Alessia, jestem Włoszką i mieszkam w Mantui, mieście niedaleko Werony w północnych Włoszech. Mam prawie 20 lat, ale nadal 19! 😉 Postanowiłam zdecydować się na to doświadczenie, bo chciałam poznać nową kulturę i nowy kraj – dlatego tu jestem. Dzieci są dla mnie najpiękniejszą rzeczą na świecie! Uwielbiam je!

flag-itCiao! mi chiamo Alessia, sono italiana e vivo a Mantova, una citta vicino Verona nel nord Italia. Ho quasi 20 anni, ma ancora 19! 😉 Ho deciso di fare questa esperienza perche volevo conoscere una nuova cultura e un nuovo Paese e sono qui. I bambini per me sono la cosa piu bella del mondo! Li amo!

flag-GBHello! My name is Alessia, I’m Italian and I live in Mantua, a town near Verona in northern Italy. I am almost 20 years old but still 19! 😉 I decided to gain experience because I wanted to know a new culture and a new country and so I’m here. Children to me are the most beautiful thing in the world! I love them!