Wciąż trwa nabór


 •  

  Przedszkole Salomonek to:
  – miejsce dla dzieci od 2,5 – 6 lat,
  – wszechstronny rozwój dziecka,
  – sprawdzone metody pracy (edukacja chrześcijańska, elementy pedagogiki Marii Montessori),
  -szeroka oferta edukacyjna: język angielski, taniec, muzykoterapia, warsztaty plastyczno-sensoryczne,
  – miejsce otwarte dla dzieci ze specjalnymi potrzebami,
  – wsparcie specjalistów (pedagog, psycholog, logopeda),
  – harmonijnie urządzone sale i plac zabaw,
  – wysokiej jakości posiłki,
  – możliwość kontynuowania nauki w szkole „Salomon”.
  tel. 660 786 709
  przedszkole@salomon.edu.pl

    • Szkoła podstawowa Salomon:
  – kameralne, maksymalnie 15-osobowe klasy
  – język angielski pięć razy w tygodniu już od kl. I
  – język niemiecki (jako drugi język) już od kl. IV dwa razy w tygodniu
  – twórcze nauczanie wykorzystujące m.in. metody zaczerpnięte z pedagogiki C.Freineta
  – nauka zasad kultury osobistej w ramach przedmiotu komunikacja
  – zajęcia na basenie ujęte w planie lekcji
  – edukacja przez szachy w klasach I-III
  – współpraca zagraniczna i realizowanie projektów w ramach ERASMUS+
  – jednozmianowy system lekcyjny, opieka dla wszystkich uczniów od 7.00 do 17.00
  – możliwość odrabiania zadań domowych w szkole

  Chrześcijańska Szkoła Podstawowa „Salomon”
  ul. Rydza-Śmigłego 1
  65-610 Zielona Góra

  Sekretariat:
  tel.    +48 68 320 77 77
  kom. +48 509 718 024
  kom. +48 539 689 204 (ws. naboru)
  e-mail: sekretariat@salomon.edu.pl
 • Mamy już 10 lat!

  Szkoła „Salomon” powstała w 2007 roku. Jest to szkoła o charakterze społecznym, niepubliczna, działająca na prawach szkoły publicznej.

  Jako jedyna szkoła chrześcijańska w Zielonej Górze skupia dzieci, rodziców i nauczycieli z różnych kościołów i wspólnot chrześcijańskich z terenu miasta i okolic.

  Szkoła ma otwarty i międzywyznaniowy charakter.

  Wierzymy, że

  Razem z rodzicami możemy odpowiednio przygotować dziecko do wejścia w dorosłość na poziomie zarówno emocjonalnym, duchowym jak i społecznym. Zdobyta i utrwalona wiedza oraz kreatywne myślenie pomogą naszym absolwentom bez przeszkód odnaleźć się w każdej sytuacji życiowej.

  Misja i Wartości

  Naszą misją jest wspieranie rodziców w wychowaniu, w oparciu o wspólne dla nas wszystkich wartości zawarte w Piśmie Świętym oraz zachowanie wysokiego poziomu kształcenia.

  Metody

  Kształcąc sięgamy zarówno do dobrych, sprawdzonych praktyk pedagogicznych jak również stosujemy nowoczesne metody nauczania. Nasi uczniowie wszechstronnie się rozwijają i są dobrze przygotowani do kolejnego etapu swojej edukacji.  Aktualności


  Niepubliczne Przedszkole Salomonek – otwarcie już we wrześniu! 🙂
  Rodziców zapisanych dzieci oraz wszystkich zainteresowanych zapisaniem dziecka do naszego Przedszkola, serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno – organizacyjne, które odbędzie się w środę, 28 sierpnia o godz. 17.00. w budynku przy ul. Rydza Śmigłego 1 (sala na parterze).
  Serdecznie zapraszamy.
  kontakt – tel. 660786709 lub e-mail – przedszkole@salomon.edu.pl