Warto dyskutować - Lubuska Akademia Debat Szkolnych

31 marca 2016

31 marca 2016r. troje uczniów naszej szkoły – Zuzanna Michalska, Oluwakemi Lasege oraz Michał Mirkowski mieli sposobność wzięcia udziału w symulacji obrad Sejmiku Uczniowskiego. Stało się tak, gdyż ChSP „Salomon” od przeszło roku uczestniczy w projekcie „Lubuska Akademia Debat Szkolnych”.

Pierwsza część spotkania, które miało miejsce w Szkole Podstawowej nr 17 im. gen. W. Sikorskiego, miała charakter warsztatowy. Uczniowie, utworzywszy „Kolorowe Kluby”, przygotowywali argumenty do dyskusji nad tezą „Warto angażować się w samorząd lokalny”.

salomon-03430

Na uwagę zasługuje fakt, iż nasi milusińscy nie tylko wyszukali trafne i celne argumenty przemawiające za tym, że warto działać na rzecz społeczności lokalnej, ale także zaproponowali szereg działań, które warto podjąć. Wszystko to umieścili na plakatach, które miały szanse ucieszyć oczy szanownych gości.

Druga część spotkania, która, jak się domyślamy, budziła najwięcej emocji, stanowiła symulację obrad młodych radnych.

Wypowiedziom z uwagą przysłuchiwali się zaproszeni przedstawiciele samorządu lokalnego. Wśród zaproszonych gości byli: Piotr Barczak, Lidia Gryko, Paweł Wysocki, Jarosław Skorulski. Po wysłuchaniu wystąpień pogratulowali oni młodym dyskutantom znajomości zagadnień samorządu lokalnego.

Jak nadmienili organizatorzy, poprzez udział w Sejmiku Uczniowskim, młodzi Polacy zyskali możliwość zapoznania się z ideą samorządności. Chciano także pokazać im możliwość wspierania inicjatyw edukacyjnych. Uważamy, że osiągnięto zamierzone cele. Podczas spotkania nasi uczniowie mieli okazję wiele się nauczyć poprzez praktyczne działania.

salomon-03468