Warto być dobrym


wbd

UWAGA! ZACZYNAMY… BYĆ DOBRYMI!

W naszej szkole od marca rusza kampania WARTO BYĆ DOBRYM – w której główna nagrodą jest rower KROSS. Akcja „Warto Być Dobrym” to największa interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreująca u dzieci dobre postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, ich emocji i praw, a także premiująca zachowania prospołeczne.

Nagrodę główną w naszej szkole dostanie dziecko, które zostanie wylosowana spośród finalistów konkursu reprezentujących poszczególne klasy. Nagroda w konkursie jest rower górski KROSS o wartości 1000zł.

Finaliści (po jednej osobie z klasy) to uczniowie najlepiej oceniani przez rówieśników z danej klasy. Osoby biorące udział w konkursie zobowiążą się w marcu do wypełnienia 3 zadań w obszarach:

  • pomoc drugiemu człowiekowi ( ja – inni)
  • zaangażowanie w środowisko klasy, szkoły, środowisko lokalne ( ja i społeczność)
  • działania globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska (ja świat)

Każde dziecko, które wypełni zobowiązanie otrzyma członkostwo w elitarnym klubie OKI.

A więc zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie – z akcją ruszamy już po feriach!

UWAGA! ZACZYNAMY… BYĆ DOBRYMI!

W naszej szkole od marca rusza kampania WARTO BYĆ DOBRYM – w której główna nagrodą jest rower KROSS.

Akcja ”Warto Być Dobrym” to największa interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreująca u dzieci dobre postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, ich emocji i praw, a także premiująca zachowania prospołeczne .

Nagrodę główną w naszej szkole dostanie osoba, która zostanie wylosowana spośród finalistów konkursu reprezentujących poszczególne klasy. Nagroda w konkursie jest rower górski KROSS o wartości 1000zł.

Finaliści ( po jednej osobie z klasy) to uczniowie najlepiej oceniani przez rówieśników z danej klasy. Osoby biorące udział w konkursie zobowiążą się w marcu do wypełnienia 3 zadań w obszarach:

  • pomoc drugiemu człowiekowi (ja – inni)
  • zaangażowanie w środowisko klasy, szkoły, środowisko lokalne (ja – społeczność)
  • działania globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska (ja – świat)

Każde dziecko, które wypełni zobowiązanie otrzyma członkostwo w elitarnym klubie OKI

A więc zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie – z akcją ruszamy już po feriach!