Twój 1% może wiele!

13 lutego 2013

„Władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę….” (II Kor 9:8)

Drodzy Przyjaciele i Sympatycy Szkoły „Salomon”!

Jak co roku zwracamy się do Państwa z prośbą o podzielenie się z nami 1% podatku za rok 2012. Dziękujemy za życzliwy odruch serca i okazane wsparcie, a dotychczasowym darczyńcom składamy serdeczne podziękowania!

PicMonkey Collagedo maila

Poniżej przeczytacie Państwo, jak można przekazać 1% podatku na rzecz Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego?

  • Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach formularza PIT (które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym czyli

KRS 0000254079.

1-procentWpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu – w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego. Informacje te przekazuje urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 134  PIT-28, poz. 310  PIT-36, poz. 110  PIT-36L, poz. 129  PIT-37, poz. 63  PIT-38).

  • Złożyć zeznanie podatkowe i zapłacić podatek

Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek.

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w lipcu lub w sierpniu roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.’

Dziękujemy!