Sukces uczniów Salomona w konkursie na „Najpiękniejszą Szopkę Zielonogórską – Boże Narodzenie 2013"

12 stycznia 2014

Stowarzyszenie „Pro Culture et Musica im. Edyty Stein” w Zielonej Górze, ogłosiło konkurs plastyczny na „Najpiękniejszą Szopkę  Zielonogórską – Boże Narodzenie 2013. Honorowym patronem konkursu był Biskup Zielonogórsko-Gorzowski.

6

Konkurs kierowany był do uczniów klas I-III i IV- VI szkół podstawowych i klas gimnazjalnych z terenu miasta Zielona Góra.

Celem konkursu było:

  • zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;
  • prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu polskiej kultury chrześcijańskiej;
  • rozwijanie uzdolnień plastycznych i wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży;
  • kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczności lokalnej wobec sztuki oraz tradycji związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia.

Do konkursu zakwalifikowało się ponad 40 szopek, a jego rozstrzygnięcie nastąpiło 8 grudnia 2013 roku.

31

Szkoła Podstawowa „Salomon” brała czynny udział w konkursie budując swoja szopkę. Szopkę wykonali uczniowie z klas IV – VI na zajęciach kółka plastycznego. Z pośród szopek wystawionych do konkursu, Szkoła Podstawowa „Salomon” została LUREATEM GŁÓWNEJ NAGRODY, otrzymując dodatkowo czek na 300 zł.

4

Wszystkie konkursowe szopki wystawione są  w okresie Adwentu i Bożego Narodzenia w kościele parafialnym p.w. Ducha Świętego w Zielonej Górze. Chętnych zapraszamy na wystawę, która trwać będzie do 31 stycznia 2014r.


Rozliczenie PIT z PITax.pl
Najnowsze
Akcja "Warto być dobrym"
Polecamy
SpokoTato - inicjatywa dla ojców