Dokumenty


 

 

  1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEM COVID- 19 NA TERENIE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ „SALOMON” Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19
  2. Procedura regulująca pracę Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Salomon” przy zachowaniu rygoru sanitarnego w okresie zagrożenia chorobą COVID-19 od 1 września 2021 Procedura regulująca pracę przy COVID-19 
  3. Statut Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej w Zielonej Górze Statut ChSP Salomon w Zielonej Górze
  4.  Statut Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego Statut ChSE