Salomon Szkołą Przyjazną Rodzinie


spr_fin_ok[1]

Miło nam poinformować, że ChSP „Salomon”, prowadzona przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne, dołączyła do grona kilkuset szkół w Polsce działających w ramach programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie”.


Program ten wychodzi naprzeciw potrzebie coraz lepszej współpracy szkół z Rodzicami uczniów w zakresie wychowania i przekazywania młodemu pokoleniu spójnego systemu wartości. Wychowanie oparte na podstawach wyrosłych z europejskiego kręgu kulturowego, u którego podstaw leży odpowiedzialność, wartość rodziny, szacunek dla życia daje gwarancję przygotowania dzieci i młodzieży do podjęcia w przyszłości odpowiedzialności za własną rodzinę, kraj i życie społeczne. W ostatnich latach można zaobserwować coraz silniejszą promocję w szkołach ideologii przeciwstawiających się wartościom zakorzenionym w polskiej i europejskiej tradycji i kulturze.

W wielu placówkach oświatowych prowadzone są zajęcia promujące podejmowanie wczesnej inicjacji seksualnej, kwestionujące biologiczną oraz kulturową stabilność ról płciowych kobiet i mężczyzn, głoszące odrębność płci społecznej czy kulturowej od płci biologicznej oraz kwestionujące znaczenie rodziny czy autorytetów w rozwoju emocjonalnym, intelektualnym i duchowym dzieci. „Szkoła przyjazna rodzinie” to program, który tworzy przestrzeń współpracy dla szkół, organizacji pozarządowych i osób zaangażowanych w promocję wartości rodzinnych.

Jego celem jest uczynienie ze szkoły miejsca przyjaznego rodzinie, tzn. takiego, w którym dostrzegana i respektowana jest jej wartość i rola w rozwoju osobowym człowieka. Przyznawany w ramach programu Certyfikat ma być dla Rodziców znakiem, że w danej placówce wartości rodzinne są uznawane i będą wspierani w procesie wychowawczym.


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Salomon”.

 

dowiedz się więcej o Szkołach Przyjaznych Rodzinie