•    Zapisanie dziecka do przedszkola Salomonek, to tylko kilka kroków.
  Na każdym etapie rekrutacji służymy Państwu pomocą

  home-work-close-up-3-1236915

  1. Wypełnienie PODANIA i przesłanie na adres sekretariatu – druk podania najlepiej online WYŚLIJ na adres sekretariat@salomon.edu.pl
  2. Zaproszenie Rodziców wraz dzieckiem na rozmowę z osobą odpowiedzialną za rekrutację.
  3. Zapoznanie się z dokumentacją Przedszkola (Statut, Stanowisko Doktrynalne Przedszkola, Regulamin opłat).
  4. Zapisanie dziecka na listę kandydatów.
  5. Wypełnienie i podpisanie dokumentów – Umowa o Świadczenie Nauki

  Dziecko zostaje przyjęte do Przedszkola, po spełnieniu przez Rodziców (Prawnych opiekunów), wszystkich powyżej wymienionych warunków przyjęcia. • Niepubliczne Przedszkole „Salomonek” mieści się w budynku


  Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej SALOMON
  ul. Rydza-Śmigłego 1 w Zielonej Górze, pokój 207 (II piętro).

  kom. +48 539 689 204
  e-mail: sekretariat@salomon.edu.pl


  Lista dokumentów

  1. Ankieta dla rodziców dzieci-kandydatów
  2. Dane kandydata
  3. Niezbędne oświadczenia

  Bardzo ważne!
  Prosimy o zapoznanie się z tym jak zbieramy i przetwarzamy uzyskane od Państwa dane osobowe

  4. Klauzula informacyjna RODO