•    Niepubliczne Przedszkole Salomonek

  Kim jesteśmy?

  Przedszkole Salomonek jest przedszkolem niepublicznym, które powstało we wrześniu 2019 roku. Jako jedyne przedszkole chrześcijańskie w Zielonej Górze skupia dzieci, rodziców i nauczycieli z różnych kościołów i wspólnot chrześcijańskich z terenu miasta i okolic. Przedszkole ma otwarty i międzywyznaniowy charakter. Dzieci w naszym przedszkolu mają niepowtarzalną okazję do nauki opartej na pełnej akceptacji i troski ze strony nauczycieli. Pragniemy, aby nasza misja pracy dydaktyczno – wychowawczej zaowocowała nie tylko jak najlepszymi wynikami kształcenia w zgodzie z podstawą programową, ale była również skutecznym wsparciem w wychowywaniu dzieci. W przedszkolu funkcjonują dwie grupy – młodsza (grupa mieszana dzieci do 5 lat) oraz ZERÓWKA.

  Misja i wartości

  Naszą misją jest wspieranie rodziców w wychowaniu, w oparciu o wspólne dla nas wszystkich wartości zawarte w Piśmie Świętym oraz zachowanie wysokiego poziomu edukacji. Metody Kształcąc sięgamy zarówno do dobrych, sprawdzonych praktyk pedagogicznych jak edukacja chrześcijańska i pedagogika Marii Montessori, a także wybranych nowoczesnych metod nauczania. Nasze dzieci rozwijają się wszechstronnie i są dobrze przygotowane do kolejnego etap edukacji.

  Co nas wyróżnia?

   

  • miejsce dla dzieci od 2,5 – 6 lat,

  • czas adaptacji dostosowany do potrzeb dziecka,

  • szeroka oferta edukacyjna: język angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna,

  • roczne przygotowanie szkolne – ZERÓWKA,

  • sprawdzone metody pracy (między innymi: edukacja chrześcijańska, elementy pedagogiki Marii Montessori),

  • zaangażowana kadra pedagogiczna,

  • stałe wsparcie specjalistów (pedagog, logopeda),

  • harmonijnie urządzone sale i plac zabaw,

  • miejsce otwarte na dzieci ze specjalnymi potrzebami,

  • przedszkole otwarte od 7.00 do 17.00.,

  • smaczne posiłki

  • współpraca z rodzicami (spotkania indywidualne z nauczycielami i pedagogiem, zebrania, cykliczne warsztaty z zakresu pedagogiki i psychologii),

  • możliwość kontynuowania nauki w szkole „Salomon”.

   

  POBIERZ PODANIE DO NP SALOMONEK • Niepubliczne Przedszkole „Salomonek” mieści się w budynku


  Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej SALOMON
  ul. Rydza-Śmigłego 1 w Zielonej Górze, pokój 207 (II piętro).

  kom. +48 539 689 204
  e-mail: sekretariat@salomon.edu.pl


  Lista dokumentów

  1. Ankieta dla rodziców dzieci-kandydatów
  2. Dane kandydata
  3. Niezbędne oświadczenia

  Bardzo ważne!
  Prosimy o zapoznanie się z tym jak zbieramy i przetwarzamy uzyskane od Państwa dane osobowe

  4. Klauzula informacyjna RODO