•    Ramowy plan dnia – grupa młodsza

  NP SALOMONEK

  Godziny:

   

  7.00 – 8.00

  Czas przychodzenia dzieci do przedszkola

  8.00. – 8.15

  Poranek z Panem Bogiem

  8.15 – 9.00

  Swobodny czas dzieci

  + zajęcia dodatkowe wg harmonogramu

  9.00 – 9.30

  Śniadanie

  9.30 – 10.30

  I krąg / zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem pomocy M.Montessori

  10.30 – 11.30

  Wyjście na dwór

  11.30 – 12.00

  Język angielski

  12.00 – 12.30

  Obiad

  12.30 – 13.30

  Czas na odpoczynek

  13.30 – 13.45

  II krąg – podsumowanie dnia

  13.45 – 14.00

  Podwieczorek

  15.30

  Przekąska

  14.00 – 17.00

  Zajęcia świetlicowe w tym praca własna

  / czas odbioru dzieci  Ramowy plan dnia – zerówka

  NP SALOMONEK

  Godziny:

   

  7.00 – 8.00

  Czas przychodzenia dzieci do przedszkola

  8.00. – 8.15

  Poranek z Panem Bogiem

  8.15 – 9.10

  Swobodny czas dzieci

  + zajęcia dodatkowe wg harmonogramu

  9.10 – 9.30

  Śniadanie

  9.30 – 10.00

  I krąg – wprowadzenie do tematu

  10.00 – 11.00

  Zajęcia dydaktyczne

  11.00 – 11.30

  J. angielski

  11.30 – 12.00

  Praca własna dzieci z wykorzystaniem pomocy M.Montessori

  12.00 – 12.30

  Obiad

  12.30 – 13.30

  Wyjście na dwór

  13.30 – 13.45

  II krąg – podsumowanie dnia

  13.45 – 14.00

  Podwieczorek

  15.30

  Przekąska

  14.00 – 17.00

  Zajęcia świetlicowe w tym praca własna / czas odbioru dzieci • Niepubliczne Przedszkole „Salomonek” mieści się w budynku


  Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej SALOMON
  ul. Rydza-Śmigłego 1 w Zielonej Górze, pokój 207 (II piętro).

  kom. +48 539 689 204
  e-mail: sekretariat@salomon.edu.pl


  Lista dokumentów

  1. Ankieta dla rodziców dzieci-kandydatów
  2. Dane kandydata
  3. Niezbędne oświadczenia

  Bardzo ważne!
  Prosimy o zapoznanie się z tym jak zbieramy i przetwarzamy uzyskane od Państwa dane osobowe

  4. Klauzula informacyjna RODO