•    Statut Niepublicznego Przedszkola „Salomonek” w Zielonej Górze Statut NP Salomonek w Zielonej Górze

  Procedury regulujące pracę przedszkola od 1 września 2021 https://salomon.edu.pl/wp-content/uploads/2021/09/Procedura-regulujaca-prace-od-1-09-21-COVID.doc

  Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID – 19 na terenie Niepublicznego Przedszkola Salomonek PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEM COVID- 19 NA TERENIE NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SALOMONEK • Niepubliczne Przedszkole „Salomonek” mieści się w budynku


  Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej SALOMON
  ul. Rydza-Śmigłego 1 w Zielonej Górze, pokój 207 (II piętro).

  kom. +48 539 689 204
  e-mail: sekretariat@salomon.edu.pl


  Lista dokumentów

  1. Ankieta dla rodziców dzieci-kandydatów
  2. Dane kandydata
  3. Niezbędne oświadczenia

  Bardzo ważne!
  Prosimy o zapoznanie się z tym jak zbieramy i przetwarzamy uzyskane od Państwa dane osobowe

  4. Klauzula informacyjna RODO