• Ankieta dla rodziców/opiekunów dzieci – kandydatów do Niepublicznego Przedszkola „Salomonek”  Na potrzeby projektu „Przedszkole na równy start – Niepubliczne Przedszkole Salomon-ek – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Przed podpisaniem, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania podanych przez Państwa danych osobowych. Klauzula dostępną na tej stronie.

  Przekazanie danych w załączonym formularzu oznacza zapoznanie się i akceptację postanowień zawartych w klauzuli informacyjnej.

  Dokument ankiety prosimy pobrać w formacie PDF, wydrukować, wypełnić oraz dostarczyć do Biura Przedszkola „Salomonek”

  ANKIETA DLA RODZICÓW • Niepubliczne Przedszkole „Salomonek” mieści się w budynku


  Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej SALOMON
  ul. Rydza-Śmigłego 1 w Zielonej Górze, pokój 207 (II piętro).

  kom. +48 539 689 204
  e-mail: sekretariat@salomon.edu.pl


  Lista dokumentów

  1. Ankieta dla rodziców dzieci-kandydatów
  2. Dane kandydata
  3. Niezbędne oświadczenia

  Bardzo ważne!
  Prosimy o zapoznanie się z tym jak zbieramy i przetwarzamy uzyskane od Państwa dane osobowe

  4. Klauzula informacyjna RODO