Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

27 maja 2015

W Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej „Salomon” realizowany jest projekt Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zakłada on działania profilaktyczne, uczące zdrowego, trzeźwego życia, wykluczającego sięganie po jakiekolwiek substancje psychoaktywne realizowane poprzez powołanie do życia Szkolnego Teatru Profilaktycznego „Strażnicy Profikrainy”.

Spotkania grupy teatralnej odbywa się raz w tygodniu w okresie od 01 marca 2015 roku do 01 czerwca 2015 roku. W trakcie realizacji zadania uczniowie nabywają wiadomości na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu. Finalnym efektem działalności teatru będzie spektakl profilaktyczny pt. „Strażnicy Profikrainy, czyli rapujemy i truciznom się nie dajemy” adresowany do uczniów Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Salomon” w Zielonej Górze oraz ich rodziców. W spektaklu, który odbędzie się w czerwcu 2015 r., wykorzystując współczesne środki wyrazu (rap), odwołując się do konwencji bajek, zostaną przekazane treści w zakresie m.in. profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych. Występujący w przedstawieniu aktorzy, odgrywając rolę zwierząt będą pokazywać, jak skutecznie odmawiać
i dlaczego należy to czynić.

Cele profilaktyczne zakładane podczas działań projektowych to:

  • zdobycie wiedzy na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych przez uczestników spotkań Szkolnego Teatru Profilaktycznego „Strażnicy Profikrainy” poprzez działania przygotowujące spektakl teatralny (praca ze pomocami dydaktycznymi zawierającymi informacje o składzie alkoholu, jego negatywnym wpływie na ludzki organizm);
  • wzrost wiedzy na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych przez odbiorców pośrednich poprzez oglądanie sztuki teatralnej pt. „Strażnicy Profikrainy, czyli rapujemy i truciznom się nie dajemy”;
  • wzrost umiejętności asertywnego odmawiania przez uczestników spotkań Szkolnego Teatru Profilaktycznego „Strażnicy Profikrainy” poprzez działania przygotowujące spektakl teatralny (tworzenie partii dialogowych);
  • integracja uczestników spotkań teatralnych poprzez wspólne tworzenie scenariusza, działania promujące spektakl, przygotowywanie kostiumów i scenografii.

Cele edukacyjne:

  • wyrównywanie różnic edukacyjnych poprzez stworzenie dzieciom możliwości udziału w stworzeniu spektaklu, jego scenicznej realizacji, promocji artefaktu.
  • pogłębienie wiedzy przez uczestników spotkań Szkolnego Teatru Profilaktycznego „Strażnicy Profikrainy” o polskim i światowym dziedzictwie kulturowym poprzez pracę nad partami dialogowymi, odwołującymi się do konwencji bajek.

Cel artystyczny:

  • rozwijanie uzdolnień artystycznych uczestników spotkań Szkolnego Teatru Profilaktycznego „Strażnicy Profikrainy” poprzez prace plastyczne, naukę tańca (rapu).

 


Rozliczenie PIT z PITax.pl
Najnowsze
Akcja "Warto być dobrym"
Polecamy
SpokoTato - inicjatywa dla ojców