Program

5 lutego 2012

W szkole realizowane są programy nauczania oparte na podstawie programowej ustalonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. System wychowawczy oparty jest na wartościach Pisma Świętego, które jest podstawą do każdego programu realizowanego w naszej szkole.

W trakcie procesu edukacyjnego duży nacisk kładziemy na:

 • integrację treści nauczania z Biblią,
 • współpracę z rodzicami, czyli jednolity system wychowawczy realizowany w szkole jak i w domu ucznia,
 • komunikację medialną i interpersonalną, np. praktyczną znajomość języków obcych, umiejętność autoprezentacji, negocjacji z zachowaniem zasad biblijnych, kształcenie umiejętności stosowania właściwych form towarzyskich,
 • promowanie zdrowego trybu życia,
 • rozwijanie sprawności fizycznej oraz manualnej,
 • rozwijanie uzdolnień artystycznych,
 • rozwijanie umiejętności współpracy z grupą i funkcjonowania w społeczeństwie.

W ramach zajęć obowiązkowych szkoła proponuje:

 • nauczanie języka angielskiego już od „zerówki” (5 godzin w tygodniu),
 • godzinę biblijną,
 • informatykę,
 • muzykę,
 • zajęcia sportowe ( w tym 1 godzina nauki pływania na basenie)

Dodatkowo proponujemy zajęcia pozalekcyjne:

 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia z języka niemieckiego
 • kółko matematyczne
 • zajęcia sportowe
 • kółko muzyczne
 • nauka gry na instrumencie (pianino, gitara)

Rozliczenie PIT z PITax.pl
Najnowsze
Akcja "Warto być dobrym"
Polecamy
SpokoTato - inicjatywa dla ojców