Nie tylko nasza zerówka czeka na Ciebie...


Wierzymy, że

razem z rodzicami możemy odpowiednio przygotować dziecko do wejścia w dorosłość na poziomie zarówno emocjonalnym, duchowym jak i społecznym. Zdobyta i utrwalona wiedza oraz kreatywne myślenie pomogą naszym absolwentom bez przeszkód odnaleźć się w każdej sytuacji życiowej.

Misja i Wartości

Naszą misją jest wspieranie rodziców w wychowaniu, w oparciu o wspólne dla nas wszystkich wartości zawarte w Piśmie Świętym oraz zachowanie wysokiego poziomu kształcenia.

Metody

Kształcąc sięgamy zarówno do dobrych, sprawdzonych praktyk pedagogicznych jak również stosujemy nowoczesne metody nauczania. Nasi uczniowie wszechstronnie się rozwijają i są dobrze przygotowani do kolejnego etapu swojej edukacji.

Co nas wyróżnia

Mamy już 10 lat!

Szkoła „Salomon” powstała w 2007 roku. Jest to szkoła o charakterze społecznym, niepubliczna, działająca na prawach szkoły publicznej.

Jako jedyna szkoła chrześcijańska w Zielonej Górze skupia dzieci, rodziców i nauczycieli z różnych kościołów i wspólnot chrześcijańskich z terenu miasta i okolic.

Szkoła ma otwarty i międzywyznaniowy charakter.