Lubuska Akademia Debat Szkolnych

27 maja 2015

W maju 2015 r. szkoła przystąpiła do udziału w projekcie „Lubuska Akademia Debat Szkolnych”realizowanego z programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze, który uzyskał Patronat Prezydenta RP. 25-lecie Samorządności oraz Patronat Honorowy Marszałka Województwa Lubuskiego, Lubuskiego Kuratora Oświaty, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.

Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania w życie społeczne i obywatelskie uczniów z 60 szkół w województwie lubuskim poprzez udział w zajęciach, debatach oksfordzkich i sejmikach młodzieżowych i dziecięcych w okresie od kwietnia 2015r do marca 2016r.

Rok 2015 został ogłoszony Rokiem Samorządności w 25 rocznicę uchwalenia ustawy samorządowej i jest to powód by w sposób kompleksowy podjąć temat samorządności wśród młodego pokolenia, by dzięki podejmowanym działaniom wpływać na zwiększenie zaangażowania dzieci i młodzieży w życie społeczne.

Proponowane dla placówki szkolnej działania obejmą kompleksowo:

 1. Zajęcia edukacyjne z zakresu praw obywatelskich i przemian samorządowych w Polsce od 1989r.
 2. Udział uczniów w przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolnej debaty oksfordzkiej z udziałem lokalnych przedstawicieli jst, ngo i rodziców. Uczniowie będą mieli wpływ na zaproszenie gości na debatę z lokalnej społeczności zaangażowanych w samorząd oraz wybór tezy debaty.
 3. Udział uczniów i nauczyciela w obradach sejmiku uczniowskiego dla każdego poziomu szkoły z różnych powiatów. Obrady będą symulacją obrad Sejmiku województwa lubuskiego.
 4. Udział nauczyciela szkoły w warsztatach pod kątem przygotowania debaty oksfordzkiej;
 5. Udział uczniów w konkursie na lokalną inicjatywę obywatelską typu gra terenowa, happening, festyn, który wytypuje spośród szkół zwycięską grupę 10 uczniów wraz z opiekunem do wizyty studyjnej w Sejmie i Senacie w Warszawie. Inicjatywy będą oceniane pod kątem ilości osób zaangażowanych, zakresu oddziaływania, kreatywności.

Strona internetowa Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Zielonej Górze: www.frdl.org

Strona internetowa Funduszy EOG:www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org

 • salomon-03465
  Warto dyskutować – Lubuska Akademia Debat Szkolnych
  31 marca 2016r. troje uczniów naszej szkoły – Zuzanna Michalska, Oluwakemi Lasege oraz Michał Mirkowski mieli sposobność wzięcia udziału w symulacji obrad Sejmiku Uczniowskiego. Stało się tak, gdyż ChSP „Salomon” od przeszło roku uczestniczy w projekcie „Lubuska Akademia Debat Szkolnych”.
 • DSC 1308
  „Salomon” debatuje i dyskutuje…
  10.06.2015r. w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej „Salomon” odbyła się pierwsza w historii placówki Debata Oksfordzka. Zorganizowano ją przy współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, pomysłodawcą projektu Lubuska Akademia Debat Szkolnych.

Rozliczenie PIT z PITax.pl
Najnowsze
Akcja "Warto być dobrym"
Polecamy
SpokoTato - inicjatywa dla ojców