Kalendarz Roku Szkolnego 2014 / 2015

2 września 2014

 

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2014 r.
 2. Zimowa przerwa świąteczna: 22 grudnia 2014r. –31 grudnia 2014r.
 3. Zakończenie I semestru nauki – 30 stycznia 2015 roku.
 4. Ferie zimowe: 16 luty – 1 marca 2015 r.
 5. Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej – ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 6. Wiosenna przerwa świąteczna: 2 – 7 kwietnia 2015 r.
 7. Dodatkowy termin Sprawdzianu – ustali przewodniczący OKE.
 8. Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:
      – 11 listopada 2014 roku
      – 1 styczeń 2015 roku
      – 6 stycznia 2015 roku
      – 1 maja 2015 roku
      – 4 czerwiec 2015 roku
 9. Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
      – 13 października 2014 roku
      – dzień sprawdzianu po klasie 6
 10. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
      – 31 październik 2014 roku
      – 10 listopad 2014 roku
      – 2, 5 styczeń 2015 roku
      – 5 czerwiec 2015 roku
 11. Zakończenie zajęć dydaktycznych: 26 czerwca 2015 r.

 


Skomentuj

Skomentuj

Rozliczenie PIT z PITax.pl
Najnowsze
Akcja "Warto być dobrym"
Polecamy
SpokoTato - inicjatywa dla ojców