Informatyka • EPODRECZNIKI.PL

  E-podręczniki to całkowicie bezpłatne e-materiały dla wszystkich. Dostępne z dowolnego miejsca o dowolnej porze, siedem dni w tygodniu. Można wydrukować ich treści w wersji PDF. Ułatwiają kształcenie umiejętności i budowanie wiedzy uczniów poprzez różnorodne formy aktywności i przekazu, ćwiczenia interaktywne, materiały multimedialne. Dają możliwość tworzenia lekcji interdyscyplinarnych, autorskich nauczycielskich wersji podręcznika, pracy grupowej, kształcenia indywidualnego. Wszystkie treści wytworzone dla e materiałów zostały opublikowane na wolnej licencji Creative Commons. Staramy się ułatwić korzystanie z e materiałów dzieciom i nauczycielom niepełnosprawnym, stworzyliśmy dla nich udogodnienia. Planujemy wzbogacanie zbiorów o kolejne e‑materiały – multimedia, rozwijanie treści i funkcjonalności, wprowadzanie nowych technologii. Będziemy się wsłuchiwać w uwagi i krytyki, reagować na potrzeby i propozycje.

   

  KHAN ACADEMY

  KHANACADEMYKhan Academy to serwis zawierający spersonalizowane materiały dydaktyczne dla wszystkich grup wiekowych.

  Akademia Khana oferuje praktyczne ćwiczenia, filmy instruktażowe i panel indywidualnych planów nauczania, który daje uczniom możliwość pracy we własnym tempie, w i poza klasą. Zajmujemy się matematyką, naukami ścisłymi, programowaniem komputerów, historią, historią sztuki i ekonomią. Nasza matematyczna misja to przeprowadzenie uczniów od przedszkola do rachunku różniczkowego za pomocą nowoczesnych technologii adaptacyjnych, które identyfikują mocne i słabe strony ucznia. Nawiązaliśmy także współpracę z instytucjami takimi jak NASA, The Museum of Modern Art, California Academy of Sciences i MIT w celu zaoferowania wyspecjalizowanych treści.

  W zakresie informatyki polecamy dział „Informatyka – Zacznijmy od podstaw” dostępny pod adresem https://pl.khanacademy.org/computing/computer-science

   

  SCRATCH

  W Scratchu możesz zaprogramować własne interaktywne historie, gry i animacje — oraz podzielić się swoimi dziełami ze społecznością online.

  Scratch uczy młodych ludzi kreatywnego myślenia, współpracowania, oraz wyciągania wniosków – czyli ważnych umiejętności potrzebnych do życia w teraźniejszości. Scratch to projekt grupy Lifelong Kindergarten z MIT Media Lab. Jest on bezpłatny.

  Scratch jest zaprojektowany specjalnie dla wieku od 8 do 16 lat, ale jest używany przez ludzi z wszystkich grup wiekowych. Miliony ludzi tworzą projekty w Scratchu, które są wykorzystywane wszędzie: w domu, szkołach, muzeach, bibliotekach czy centrach społeczności.

  Polecamy poradniki:

   

  LIBRE OFFICE

  LibreOffice (LO) – wieloplatformowy pakiet oprogramowania biurowego o otwartym kodzie źródłowym. Rozpowszechniany jest na licencji MPL.

  Został on stworzony na bazie kodu źródłowego pakietu OpenOffice.org jako odpowiedź na brak niezależnego od podmiotów komercyjnych pakietu biurowego obsługującego format plików ODF, ale kompatybilnego z innymi popularnymi formatami zapisu dokumentów. Nazwa jest hybrydą słów libre (fr. i hiszp. wolny, od wolności) oraz office (ang. biuro).

  Polecamy poradniki:

   

  GIMP

  GIMP (ang. GNU Image Manipulation Program) to bezpłatny, otwartoźródłowy program do edycji grafiki rastrowej. Pozwala na operacje takie jak m.in. retusz, skalowanie, rysowanie, dodawanie tekstu, umożliwiając pracę na warstwach i kanałach, dostosowywanie interfejsu czy tworzenie skryptów automatyzujących niektóre czynności.

  Program udostępniany jest na licencji GPL w wersji 3. GIMP wchodzi w skład projektu GNU. Dostępny jest na systemy POSIX (m.in. macOS i Linux) oraz Windows. Jego funkcjonalność może zostać rozszerzona z użyciem dodatków, takich jak oficjalny GAP (GIMP Animation Package) ułatwiający tworzenie animacji.

  W sprawie GIMPA polecamy strony:

   

  PYTHON.ORG

  Python to język programowania wysokiego poziomu ogólnego przeznaczenia, o rozbudowanym pakiecie bibliotek standardowych, którego ideą przewodnią jest czytelność i klarowność kodu źródłowego. Jego składnia cechuje się przejrzystością i zwięzłością.

  Python wspiera różne paradygmaty programowania: obiektowy, imperatywny oraz w mniejszym stopniu funkcyjny. Posiada w pełni dynamiczny system typów i automatyczne zarządzanie pamięcią, będąc w tym podobnym do języków Perl, Ruby, Scheme czy Tcl. Podobnie jak inne języki dynamiczne jest często używany jako język skryptowy. Interpretery Pythona są dostępne na wiele systemów operacyjnych.

  Python rozwijany jest jako projekt Open Source zarządzany przez Python Software Foundation, która jest organizacją non-profit. Standardową implementacją języka jest CPython (napisany w C), ale istnieją też inne, np. Jython (napisany w Javie), CLPython napisany w Common Lisp, IronPython (na platformę .NET) i PyPy (napisany w Pythonie, zob. bootstrap).

  W sprawie Pythona polecamy strony: