O szkole

  • Program

    W szkole realizowane są programy nauczania oparte na podstawie programowej ustalonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. System wychowawczy oparty jest na wartościach Pisma Świętego, które jest podstawą do każdego programu realizowanego w naszej szkole. W trakcie procesu edukacyjnego duży nacisk kładziemy na: integrację treści nauczania z Biblią, współpracę z rodzicami, czyli […]

    Czytaj więcej