Akademia rodzicow

  • Akademia Rodzica

      Akademia Rodzica – cele Akademia Rodzica powstała na bazie doświadczeń zdobytych przez nauczycieli ChSP Salomon, którzy, pytani przez rodziców o różnorakie kwestie związane z rozwojem i edukacją dzieci, poszukiwali, nań odpowiedzi. Celami funkcjonowania akademii są: propagowane wiedzy na temat rozwoju dzieci i młodzieży, dostarczanie dorosłym narzędzi do poznania, rozumienia […]

    Czytaj więcej