ChSE Statut

  • Statut Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego

    STATUT CHRZEŚCIJAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA EDUKACYJNEGO Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1.Stowarzyszenie nosi nazwę: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne. Art. 2.Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 07.04.1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach”(tekst jednolity Dz.U.2001 r. Nr 79 poz.855), ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytkupublicznego i wolontariacie oraz niniejszego Statutu. Stowarzyszenie posiada osobowość […]

    Czytaj więcej