ChSE Finanse

  • Finanse

    Źródłem powstawania finansów Stowarzyszenia są: składki członkowskie, darowizny, zapisy, spadki, wpływy z działalności statutowej, dotacje i subwencje, dochody ze zbiórek, aukcji i imprez, organizowanych przez Stowarzyszenie lub na jego rzecz, opłaty i składki uiszczane przez uczestników programów organizowanych przez Stowarzyszenie, dochody z ofiarności publicznej. Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne może funkcjonować dzięki […]

    Czytaj więcej