Finanse

31 grudnia 1999

Źródłem powstawania finansów Stowarzyszenia są:

  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy, spadki,
  3. wpływy z działalności statutowej,
  4. dotacje i subwencje,
  5. dochody ze zbiórek, aukcji i imprez, organizowanych przez Stowarzyszenie lub na jego rzecz,
  6. opłaty i składki uiszczane przez uczestników programów organizowanych przez Stowarzyszenie,
  7. dochody z ofiarności publicznej.

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne może funkcjonować dzięki ofiarności wielu osób. Zachęcamy Ciebie do wspierania i rozwijania służby ChSE, możesz mieć swój wkład w jego działania, czy też wspierać je swoimi modlitwami lub finansami.

Organizacja Pożytku Publicznego

logo-oppChrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne jest organizacją działającą na rzecz pożytku publicznego. Celem statutowym Stowarzyszenia jest działalność zgodna z art. 17 ust. 1 pkt 4 (Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Darowizny od osób fizycznych wpłacone na konto bankowe Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego podlegają odliczeniu w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiące 6% dochodu zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 (Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W przypadku osób prawnych górny limit odliczeń wynosi 10% dochodu.

Nasze konto

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne
nr rachunku: 82 1090 1636 0000 0001 1486 9294
IBAN: PL 82 1090 1636 0000 0001 1486 9294
SWIFT: WBKPPLPP


Skomentuj

Skomentuj

Rozliczenie PIT z PITax.pl
Najnowsze
Akcja "Warto być dobrym"
Polecamy
SpokoTato - inicjatywa dla ojców