Edukacja domowa


Od początku istnienia ChSP Salomon, wspiera rodziny, które zdecydowały na realizację obowiązku szkolnego w miejscu zamieszkania. Przeprowadzamy egzaminy dla uczniów, wspieramy proces edukacyjny, zapraszamy na konkursy i różne spotkania. Widząc, jak na przestrzeni ostatnich lat wzrasta w Polsce liczba rodzin, chcemy wspierać rodziców w tej ważnej decyzji, dzieląc się naszym doświadczeniem oraz  wiedzą.

Edukatorom domowym proponujemy:
– profesjonalną opiekę koordynatora ds. edukacji domowej,
– egzaminy w przyjaznej atmosferze,
– dostęp do platformy dla rodziców i uczniów zawierający niezbędne informacje związane z procesem nauki,
– kontakt z nauczycielami,
– dostęp do materiałów i pomocy dydaktycznych,
– możliwość dogodnego rozplanowania egzaminów,
– organizowanie dla uczniów inspiratorów, konkursów i olimpiad przedmiotowych;
– dostęp do podręczników finansowanych w ramach programu MEN;

Nauka w ramach Edukacji Domowej w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej Salomon  jest całkowicie bezpłatna.

Nasza szkoła przyjmuje do edukacji domowej również dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Dla dzieci tych ustalany jest – wspólnie z rodzicami – indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, którego realizację finansuje szkoła.

KONTAKT – szkolny koordynator edukacji domowej – Magdalena Bojanowska tel.: 517654335

Wniosek_o_zezwolenie_na_ED-SP

Załączniki