Moje działanie zostawia ślad we mnie i w innych – Mołdawia 2019


W tym roku szkolnym 7 uczniów CHSP „Salomon” oraz dwoje rówieśników z innych zielonogórskich szkół wraz z opiekunami uczestniczyli w projekcie wolontariackim „Moje działanie zostawia ślad we mnie i w innych – Mołdawia 2019”, którego celem była integracja młodzieży polskiej z zielonogórskich szkół z młodzieżą mołdawską ze szkoły w Peneszeszti oraz miejscowości Straseni, Recia, Geleuza oraz działania wolontariackie.

Projekt rozpoczął się w połowie kwietnia 2019 roku. Pierwsza jego faza była związana z działaniami przygotowawczymi (m.in. przygotowanie programu z młodzieżą, który zaprezentowali rówieśnikom w Mołdawii – prezentacja szkoły, Zielonej Góry, regionu, pantomima, gry i zabawy integracyjne; zakup pomocy dydaktycznych i materiałów rzeczowych). Kolejna została zrealizowana w terminie 28 maja do 4 czerwca – wyjazd do Mołdawii. Wolontariusze lecieli samolotem z Berlina do Kiszyniowa, a stamtąd samochodem udali się do miejscowości Straseni ok. 30 km od Kiszyniowa. Zakwaterowani byli w Domu Misyjnym „Metanoia” prowadzonym przez Misję Przyjaciół Dzieci. Tam również były zorganizowane posiłki dla całej grupy. Każdego dnia młodzież wraz z opiekunami uczestniczyła w działaniach integracyjnych oraz wolontariackich w różnych miejscach w tym regionie, zgodnie z harmonogramem:

  • Dzień 1 – Dojazd na lotnisko i lot do Mołdawii
  • Dzień 2 – Odwiedziny kościoła w Recii, po kościele podział na 2/3 zespoły i odwiedziny osób starszych będących pod opieką kościoła, warsztaty w świetlicy środowiskowej w Recii
  • Dzień 3 – Do południa zajęcia integracyjne i warsztaty w szkole w Peneszeszti; po południu malowanie drabinek przy boisku szkolnym
  • Dzień 4 – Do południa zajęcia integracyjne i warsztaty w szkole w Peneszeszti; po południu malowanie drabinek przy boisku szkolnym
  • Dzień 5 – Do południa udział w Pikniku z okazji Dnia Dziecka oraz spotkanie z  Szefem Rejonu Straseni; po południu zajęcia integracyjne
  • Dzień 6 – Do południa malowanie płotu w Domu Misyjnym „Metanoii”; po południu zajęcia integracyjne i warsztaty w świetlicy środowiskowej w Geleuza
  • Dzień 7 – Zwiedzanie Kiszyniowa, w tym: Muzeum Etnograficzne, zakupy na lokalnym bazarze
  • Dzień 8 – Wylot do Polski i powrót do Zielonej Góry

Po powrocie do Polski nastąpiła trzecia faza projektu, która była podsumowaniem działań w Mołdawii, przygotowaniem prezentacji i opracowaniem materiałów, które zostały zaprezentowane rówieśnikom ze szkół, rodzicom.

Serdecznie dziękujemy naszym partnerom Centrum Edukacji i Wspierania Rozwoju oraz Misji Przyjaciół Dzieci.

Dziękujemy również wszystkim uczniom i rodzicom szkoły Salomon, którzy bardzo aktywnie zaangażowali się w zbiórkę pieniędzy, aby można było zakupić gry i pomoce dydaktyczne dla dzieci z Mołdawii. Dziękujemy też tym wszystkim, którzy wsparli to przedsięwzięcie wpłacając finanse na ten cel.

To było wspaniałe doświadczenie dla całej społeczności szkoły Salomon.