Kopalnie Króla Salomona – szlifujemy diamenty


W naszej szkole od 1 maja 2018 roku do 30 października 2019 roku realizowana jest kolejna edycja projektu „Kopalnie Salomona – Szlifujemy Diamenty”, w ramach programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna.

Projekt jest kolejnym działaniem w ramach wolontariatu Europejskiego realizowanym w szkole od kilku lat. Pobyt wolontariuszy w szkole, ich zaangażowanie w życie szkoły poprzesz prowadzenie zajęć z dziećmi, warsztatów, zajęć pozalekcyjnych oraz przygotowanie wydarzeń specjalnych jest wspaniałym doświadczeniem zarówno dla uczniów i ich rodziców, nauczycieli ale również dla wolontariuszy poświęcających swój czas dla innych.

CELE

  • Rozwijanie kompetencji uczniów i wolontariuszy podczas zajęć pozalekcyjnych w różnych dziedzinach
  • Rozwijanie talentów dzieci w różnych dziedzinach
  • Poznanie kultury danego kraju przez uczniów szkoły, poznanie naszej kultury przez wolontariuszy.
  • Nauka przełamywania barier zarówno dzieci jak i wolontariuszy np. w dziedzinie komunikacji, oraz nauka przezwyciężania granice kulturowych tak aby móc nawiązywać  przyjaźnie i rozumieć ludzi z innej tradycji religijnej i kulturowej.
  • Podniesienie atrakcyjności obecnych zajęć pozalekcyjnych i wprowadzenie nowych.
  • Podniesienie kompetencji wolontariusza w następujących dziedzinach: komunikacji interpersonalnej, umiejętności samooceny, refleksyjnego spojrzenia na swój proces uczenia i nauczania , nabycie umiejętności współpracy z nauczycielem prowadzącym, nabycie umiejętności pracy z dzieci, nabycie umiejętności pracy w zespole,
  • Integracja społeczności lokalnej przez uczestnictwo we wspólnych wydarzeniach kulturalnych

W tym roku gościmy w naszej szkole wolontariuszkę z Hiszpanii – Jone Gomez. Mamy nadzieję, że pobyt w Polsce i w szkole Salomon będzie dla nas wszystkich wspaniałym i niezapomnianym doświadczeniem.

Wiadomości związane z poprzednimi edycjami tego projektu