Akcja Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej


ChSP „Salomon” w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018, realizuje projekt w ramach Programu Erasmus+ Akcja Mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt w całości finansowany jest ze środków UE.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych u min. 50% kadry szkoły w trakcie trwania projektu.

W projekcie zaplanowano :

  1. dwutygodniowy kurs nauki języka, odbywający się podczas wakacji letnich/zimowych poza granicami Polski, w krajach Unii Europejskiej;
  2. dwutygodniowy kurs metodyczny dla nauczycieli na różnych poziomach i różnych przedmiotów prowadzonych w języku obcym (który można doszlifować na kursie językowym wymienionym w pkt 1), odbywający się podczas wakacji letnich/zimowych poza granicami Polski, w krajach Unii Europejskiej – np. metodyka nauczania języka obcego; metodyka nauczania języka ojczystego; metodyka nauczania wczesnoszkolnego, przedszkolnego itd.)

Czas na realizację wyjazdu to 16 miesięcy. Wsparcie przysługuje na każdy z powyższych wyjazdów, projekt dla jednej osoby może obejmować więcej niż jedną mobilność.

Z grantu mogą skorzystać tylko te osoby, które dzięki udziałowi w kursie podniosą ofertę szkoły lub poprawią jej funkcjonowanie.

Rekrutacja do projektu do 28.02.2017/ dodatkowy termin rekruatacji do 20.11.2017.

Ankieta

Film z podsumowaniem projektu:

Załączniki


Rozliczenie PIT z PITax.pl
Najnowsze
Akcja "Warto być dobrym"
Polecamy
SpokoTato - inicjatywa dla ojców