Akcja Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej


ChSP „Salomon” w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/20120, realizuje projekt w ramach Programu Erasmus+ Akcja Mobilność kadry edukacji szkolnej. Projekt w całości finansowany jest ze środków UE.

Główne cele projektu to:

  1. podniesienie stopnia wiedzy i umiejętności kadry pedagogicznej z zakresu metod pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce, jako metod indywidualizacji pracy z uczniami, w celu podniesienia jakości dydaktyki ze wszystkich poziomów nauczania,
  2. podniesienie jakości dydaktyki w zakresie nauczanych przedmiotów poprzez wdrożenie nowych narzędzi i metod dydaktycznych przez uczestników kursów metodycznych,
  3. podniesienie jakości dydaktyki w zakresie nauczania języka angielskiego i wdrożenie nowych narzędzi i metod dydaktycznych przez uczestników kursów metodycznych w celu osiągnięcia wysokiej jakości dydaktyki,
  4. podniesienie stopnia znajomości języka angielskiego co najmniej o 1 poziom, podczas doskonalenia zawodowego polegającego na udziale w 12-miesięcznym, kursie języka angielskiego zorganizowanym przez naszą szkołę.

W projekcie zaplanowano :

  1. 10-dniowy kurs metodyczny „Metody pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce w szkole podstawowej”
  2. 10-dniowy kurs metodyczny „Kreatywna metodyka na lekcjach języka angielskiego”
  3. 10-dniowy kurs językowy „English World”

Łączny czas trwania projektu to 19 miesięcy. Wsparcie przysługuje na każdy z powyższych wyjazdów.

Rekrutacja do 30 października.

Wypełnij ankietę

Aby zgłosić chęć swego udziału w projekcie należy wypełnić ankietę znajdującą się tutaj.

Poniżej można uzyskać więcej informacji o poprzednim programie oraz zobaczyć film dotyczący efektów jego realizacji.

Akcja Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej

Załączniki