Akademia Rodzica

12 lutego 2015

 

Akademia Rodzica – cele

Akademia Rodzica powstała na bazie doświadczeń zdobytych przez nauczycieli ChSP Salomon, którzy, pytani przez rodziców o różnorakie kwestie związane z rozwojem i edukacją dzieci, poszukiwali, nań odpowiedzi.

Celami funkcjonowania akademii są:

  • propagowane wiedzy na temat rozwoju dzieci i młodzieży,
  • dostarczanie dorosłym narzędzi do poznania, rozumienia dziecka i konstruktywnego wykorzystywania zdobytej wiedzy w interakcji z dzieckiem,
  • promocja efektywnych sposobów nauki,
  • rozwijanie idei Szkoły Otwartej,
  • wymiana doświadczeń pomiędzy rodzicami i szkołą,
  • wspieranie rodziców w radzeniu sobie z zadaniami opiekuńczo – wychowawczymi, w tym z rozwiązywaniem konfliktów  rodzic – dziecko, dziecko – dziecko.

 


Rozliczenie PIT z PITax.pl
Najnowsze
Akcja "Warto być dobrym"
Polecamy
SpokoTato - inicjatywa dla ojców