A miłość Boga ku nam objawia się w tym właśnie ...

23 grudnia 2019

A miłość Boga ku nam objawia się w tym właśnie, że zesłał na świat Syna swego Jednorodzonego, abyśmy dzięki Niemu mieli życie.” – 1 Jan 4,10

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Dyrekcja Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Salomon” oraz Niepublicznego Przedszkola Salomonek życzy wszystkim Współpracownikom, Przyjaciołom, Darczyńcom wspierającym nasze działania oraz naszym wspaniałym Rodzicom i Dzieciom radosnego świętowania narodzin Jezusa oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.
Dziękujemy, że jesteście z nami!