Zebrania Rodziców


HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
rok szkolny 2017/2018

11 września 2017 – ogólne zebranie z Rodzicami dla uczniów klas 1-6 oraz zerówki – godz. 17.00.

po zebraniu ogólnym spotkania z wychowawcami

klasy 1-3, zerówka

październik – listopad 2017 – indywidualne spotkania
z Rodzicami

grudzień 2017 – spotkania z rodzicami, po Wigilijce szkolnej (data zostanie podana w późniejszym terminie)

08 stycznia 2018 – dyżur pedagogiczny godz. 16.30. – 18.00.

5 lutego 2018 – ogólne zebranie z Rodzicami dla uczniów klas 1-7 oraz zerówki – godz. 17.00 po zebraniu ogólnym spotkania z wychowawcami

19 marca 2018 – dyżur pedagogiczny godz. 16.30. – 18.00.

28 maja 2018 –  dyżur pedagogiczny godz. 16.30. – 18.00.

klasy 4-7

18 grudnia 2017 – dyżur pedagogiczny 16:30 – 18:00

grudzień 2017 – spotkania z rodzicami, po Wigilijce szkolnej (data zostanie podana w późniejszym terminie)

08 stycznia 2018 – dyżur pedagogiczny godz. 16.30. – 18:00.

ogólne zebranie z Rodzicami dla uczniów klas 1-7 oraz zerówki – godz. 17.00. po zebraniu ogólnym spotkania z wychowawcami

5 lutego 2018 – ogólne zebranie z Rodzicami dla uczniów klas 1-7 oraz zerówki – godz. 17.00 po zebraniu ogólnym spotkania z wychowawcami

19 marca 2018 – dyżur pedagogiczny godz. 16.30. – 18.00.

28 maja 2018 –  dyżur pedagogiczny godz. 16.30. – 18.00.