Zasady przyjęć


Zostanie członkiem społeczności Salomona to tylko pięć kroków

Na każdym etapie rekrutacji służymy Państwu pomocą

home-work-close-up-3-1236915

  • 1Zapisanie dziecka na listę w sekretariacie Szkoły.

  • 2Zapoznanie się z dokumentacją szkoły (Statut, Stanowisko Doktrynalne Szkoły, Regulamin opłat).

  • 3Rozmowa z Rodzicami oraz z dzieckiem.

  • 4Wypełnienie i podpisanie następujących dokumentów: Ankieta dla kandydatów do ChSP „Salomon” w Zielonej Górze, Stanowisko Doktrynalne Szkoły oraz Umowa o świadczenie nauki.

  • 5Wpłata wpisowego. Wpisowe jest opłatą jednorazową i wynosi 500zł. Przy podpisaniu umowy do 31 marca zniżka 50% – 250zł.


Dziecko zostaje przyjęte do Szkoły po spełnieniu przez rodziców (prawnych opiekunów) wszystkich powyżej wymienionych warunków przyjęcia.

Inne uwagi:

  • Wszystkie dokumenty informujące o potrzebie szczególnych warunków nauczania (np. opinia PPP) oraz inne istotne dla stworzenia bezpiecznych warunków dla dziecka (np. uczulenie czy choroby) muszą zostać dostarczone do Szkoły przed rozpoczęciem nauki.
  • Przy komplecie uczniów w danej klasie rodzice mogą wpisać dziecko na listę rezerwową. W razie rezygnacji rodziców dziecka przyjętego już do Szkoły nie zwracamy wpisowego. O przyjęciu dziecka do szkoły decyduje Dyrektor.

Poznaj nas bliżej

dowiedz się co wyróżnia Szkołę Salomon
przejdź do strony

Załączniki