Zasady przyjęć do 2019


Zostanie członkiem społeczności Salomona to tylko pięć kroków

Na każdym etapie rekrutacji służymy Państwu pomocą

home-work-close-up-3-1236915

  • 1Zapisanie dziecka na listę w sekretariacie Szkoły.

  • 2Zapoznanie się z dokumentacją szkoły (Statut, Stanowisko Doktrynalne Szkoły, Regulamin opłat).

  • 3Rozmowa z Rodzicami oraz z dzieckiem.

  • 4Wypełnienie i podpisanie ankiety dla kandydatów, Stanowisko Doktrynalne Szkoły oraz Umowa o świadczenie nauki.

Dziecko zostaje przyjęte do Szkoły po spełnieniu przez rodziców (prawnych opiekunów) wszystkich powyżej wymienionych warunków przyjęcia.

Wszystkie dokumenty informujące o potrzebie szczególnych warunków nauczania (np. opinia PPP) oraz inne istotne dla stworzenia bezpiecznych warunków dla dziecka (np. uczulenie czy choroby) muszą zostać dostarczone do Szkoły przed rozpoczęciem nauki.

Przy komplecie uczniów w danej klasie rodzice mogą wpisać dziecko na listę rezerwową. W razie rezygnacji rodziców dziecka przyjętego już do Szkoły nie zwracamy wpisowego. O przyjęciu dziecka do szkoły decyduje Dyrektor.

Poznaj nas bliżej

dowiedz się co wyróżnia Szkołę Salomon
przejdź do strony