Zasady klasyfikacji oraz współpracy dla uczniów realizujących obowiązek szkolny poza szkołą

14 lutego 2012

Na wniosek Rodziców, dyrektor szkoły z oddziałem przedszkolnym, do której uczeń został przyjęty, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inna formą wychowania przedszkolnego.