Wieczór Kolęd - zaproszenie

2 grudnia 2012

Święta to szczególny czas.

To czas radości – narodził się Syn Boży.
To czas bliskości – cieszymy się obecnością rodziny
i wspólnie dziękujemy za Bożą łaskę.

Aby miło spędzić ten przedświąteczny czas
zapraszamy serdecznie Rodziców i Opiekunów uczniów klas IV – VI

na „Wieczór kolęd”, który odbędzie się

14 grudnia 2012 roku – w piątek –
o godz. 17.00 w ChSP”Salomon”.

Uczniowie, Nauczyciele
i Dyrekcja Szkoły

koncert-koled