Szkoła dla Rodziców i Wychowawców już w lutym

13 stycznia 2016

swoOd lutego 2016 roku ChSP „Salomon” we współpracy z ODN w Zielonej Górze organizuje kolejną edycję Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.


sriw-logo.jpgOd 1999r. w ODN realizowany jest ogólnopolski program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.  Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, proponujemy przeprowadzenie zajęć w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej „Salomon”.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie  w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Ucząc umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie program jednocześnie przyczynia się do budowania silnej więzi między rodzicami a dziećmi, co (zgodnie z wynikami badań J. D. Hawkinsa) sprawia, że jest on także programem profilaktycznym. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców uczy nie tyle „metod” co budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu.

Program w dużej części bazuje na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”, „Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością”, „Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej rodziny”, „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole”, „Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały” (Wydawnictwo Media Rodzina).

Szkoła dla rodziców i wychowawców cz. I „Jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?”

Poszczególne spotkania poruszają następującą tematykę:

Sesja I Wprowadzająca. Poznajemy się. Jakie dzieci chcemy wychować? Co jest dla nas ważne w wychowaniu dzieci? W jaki sposób ochronić nasze dzieci przed zagrożeniami?
Sesja II Granice w wychowaniu. Jak wyrażać oczekiwania i stawiać ograniczenia, aby były przez dziecko respektowane, umiejętność stawiania jasnych granic i wymagań
Sesja III Uczucia, czym są jak sobie z nimi radzimy. Rozumienie świata uczuć własnych oraz dziecka.
Sesja IV Jak pomóc dzieciom, by umiały radzić sobie z uczuciami? Nauka umiejętności rozmawiania o uczuciach.
Sesja V Zachęcanie dzieci do współpracy
Sesja VI O karaniu i dyscyplinowaniu dzieci. Poszukiwanie lepszych niż kara sposobów uczenia dziecka samodyscypliny
Sesja VII Rozwiązywanie problemów i konfliktów. Poznawanie metod wspólnego z dziećmi rozwiązywania konfliktów
Sesja VIII Zachęcanie dzieci do samodzielności – wspieranie samodzielności dzieci.
Sesja IX „Wpisywanie” dziecka w role i uwalnianie od grania ról, (czyli o etykietach i szufladkowaniu dzieci).
Sesja X Pomocna pochwała i zachęta. Wzmacnianie ich poczucia własnej wartości przez pochwałę opisową.

Czas trwania: 40 godz. dydaktycznych tj. dla rodziców: 10 spotkań po 3 godz. zegarowe, np. od 17.00 do 20.00. Spotkania muszą być rozłożone w czasie – 1 spotkanie w tygodniu.

Liczebność grupy max.15 osób.

Prowadząca: mgr Jolanta Radczyc –nauczyciel konsultant Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. Jolanta Radczyc jako konsultant zajmuje się problematyką wychowawczą i profilaktyką. Realizuje z tego zakresu  liczne formy doskonalenia i dokształcania nauczycieli. Jest wojewódzkim  koordynatorem ogólnopolskiej kampanii Cała Polska rozmawia z dziećmi w ramach którejpodjęła szereg działań na rzecz społeczeństwa.

Termin: od lutego 2016 (po zebraniu grupy)

Opłata: 250zł

Zgłoszenia: sekretariat@salomon.edu.pl, tel.68 320 77 77