Dokumenty


 

 

  1. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA WIRUSEM COVID- 19 NA TERENIE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ „SALOMON” Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19
  2. Procedura regulująca pracę Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Salomon” przy zachowaniu rygoru sanitarnego w okresie zagrożenia chorobą COVID-19 od 1 września 2021 Procedura regulująca pracę przy COVID-19
  3. Statut Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej w Zielonej Górze Statut ChSP Salomon w Zielonej Górze

Rozliczenie PIT z PITax.pl
Najnowsze
Akcja "Warto być dobrym"
Polecamy
SpokoTato - inicjatywa dla ojców