Spotkanie bożonarodzeniowe duchownych w Szkole „Salomon”

10 stycznia 2016

Szkoła Podstawowa „Salomon” oraz zielonogórski oddział Polskiej Rady Ekumenicznej już po raz kolejny zorganizowały Ekumeniczne Spotkanie Epifanijne zielonogórskich duchownych różnych wspólnot chrześcijańskich. Także w tym roku odbyło się ono w naszej Szkole. Spotkanie poprzedziło przypadający w okresie 17-24 stycznia br. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

W programie znalazł się występ jasełkowy w wykonaniu uczniów Szkoły „Salomon”. Po nim miało miejsce spotkanie opłatkowe, drobny poczęstunek oraz możliwość rozmowy i pogłębiania relacji.

salomon-03302

Jak co roku, wśród zaproszonych gości znaleźli się duchowni różnych kościołów chrześcijańskich z naszego miasta. W tym roku w uroczystości wziął udział również reprezentant jednego z kościołów z niemieckiego Eisenhüttenstadt – pastor Wolfgang Krautmacher. Wśród zielonogór-skich duchownych zaproszenie przyjęli między innymi: ks. Tomasz Gierasimczyk (Kuria Diecezjalna Zielonogórsko-Gorzowska – Kościół rzymskokatolicki), ks. Andrzej Dudra (Parafia św. Mikołaja w Zielonej Górze – Kościół prawosławny), ks. Stanisław Stawowczyk (Parafia Najświętszej Maryi Królowej Polski w Zielonej Górze – Kościół polskokatolicki), pastor Mariusz Socha (Kościół Chrześcijan Baptystów w Zielonej Górze), pastor Marek Majewski (Kościół Boży w Chrystusie w Zielonej Górze) oraz przedstawiciel Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Zielonej Górze.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się co roku w jednym z tygodni stycznia – w tym roku w dniach 17-24 stycznia. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań na całym świecie spotykają się na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych wydarzeniach. Tegoroczny Tydzień odbywać się będzie pod hasłem „Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i do zobaczenia za rok!