Spotkanie duchownych w ChSP "Salomon"

26 grudnia 2013

Tradycją naszej szkoły stały się już coroczne spotkania Wigilijno – Noworoczne dla Duchownych, organizowane we współpracy z Polska Radą Ekumeniczną.

20140109 132848

W tym roku gościliśmy Ks. Prałata Zbigniewa Stekiel, Ks. Dariusza Lika – proboszcza parafii Ewangelicko-Augsburskiej, Ks. Tomasza Gierasimczyk przedstawiciela Kurii Diecezjalnej Zielonogórsko – Gorzowskiej, Ks. Andrzeja Dudrę – proboszcza parafii Św. Mikołaja z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Ks. Stanisława Stawowczyka proboszcza Parafii Polskokatolickiej w Zielonej Górze i w Żaganiu, Pastorów Katarzynę i Marka Majewskich Kościoła Bożego w Chrystusie, Pastora Mariusz Sochę z Kościoła Chrześcijan Baptystów, Pastora Stanisława Krawiec Kościoła Zielonoświątkowego oraz Wolfganga Iskraut – pastora Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z Cottbus.

20140109 131144

20140109 131313

Całość uroczystości dokumentował Dyrektor zielonogórsko – gorzowskiego Gościa Niedzielnego – Ks. Marcin Siewruk.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie i zapraszamy za rok!