• Zapytanie ofertowe na stanowisko wychowawcy

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018  Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne składa zapytanie ofertowe na objęcie stanowiska: nauczyciela wychowania przedszkolnego. Zapytanie dla potrzeb Projektu:Przedszkole na równy start – Niepubliczne Przedszkole Salomon-ek – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja na stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego II. Szczegółowy opis zamówienia:

  1. Sprawowanie osobistej opieki nad dziećmi oraz ich wychowaniem i kształceniem, w tym z dziećmi z deficytami czy niepełnosprawnością.
  2. Realizacja zadania przewidziana jest dla dzieci w wieku 2,5 – 6 roku życia.
  3. Udział w realizacji zadania przewidziany jest na rok 2019 (z możliwością przedłużenia współpracy po zakończeniu projektu).

  III. Wymagania:

  1. Wykształcenie wyższe pedagogiczne o kierunku wychowanie przedszkolne i/lub wczesnoszkolne.
  2. Doświadczenie w pracy z dziećmi (minimum rok, mile widziane również z dziećmi z niepełnosprawnością).
  3. Osoba zamieszkująca na terenie województwa lubuskiego.

  IV. Ocena ofert: Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów oceny:

  1. Spełnione warunki formalne – złożenie C V, listu motywacyjnego, oświadczenia o przetwarzaniu danych : 0 – 1 punktu.
  2. Kwalifikacje wymagane na zgłoszone zapytanie : 0 – 1 punktu.
  3. Doświadczenie w pracy z dziećmi według potrzeb dzieci w skali: 0 – 5 punktów
  4. Ocena autoprezentacji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej: 0- 5 punktów.

  V. Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który uzyska największą liczbę punktów. VI. Sposób przygotowania oferty, miejsce i termin jej składania:

  1. Osoba zainteresowana składa ofertę na zapytanie ofertowe nr . .. /2018 przedkładając pisemną informację dotyczącą:a) wykształcenia oraz doświadczenia w postaci dokumentów aplikacyjnych: CV z oświadczeniem o przetwarzaniu danych, list motywacyjny.b) po akceptacji części formalnej oferty zostaje zaproszona na rozmowę rekrutacyjną.
  2. Ofertę należy przygotować w języku polskim.

  VII. Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów jedną z trzech podanych form:

  1. W biurze projektu: NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SALOMONEK, które mieści się w budynku Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej SALOMON, ul. Rydza-Śmigłego 1 w Zielonej Górze, pokój 207 (II piętro)
  2. Drogą pocztową na adres:NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE SALOMONEK (budynek szkoły Salomon) ul. Rydza-Śmigłego 1 65 – 610 Zielona Góra
  3. Drogą elektroniczną na adres: przedszkole@salomon.edu.pl

  VIII. Termin składania ofert:

  1. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia 20 grudnia 2018 r., do godz.13:00 (data wpłynięcia dokumentów).
  2. Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.
  3. Osoby, które wzięły udział w rekrutacji zostaną poinformowane telefonicznie o jej wynikach.

  Kontakt: Projekt: Niepubliczne Przedszkole SALOMONEK
  (biuro mieści się w Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej SALOMON, pokój nr 207.
  65-548 Zielona Góra, ul. Rydza Śmigłego 1
  tel. 539 689 204

  Pobierz powyższe informacje w postaci pliku PDF

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1-2018

  Prosimy także o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji Kadry dostępnym poniżej

  REGULAMIN REKRUTACJI KADRY