• Klauzula informacyjna RODO  Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

  1. Administratorem moich i mojego dziecka danych osobowych jest: Prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego (CHSE) z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Lilii Wenedy 8, 65-342 Zielona Góra, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000254079.

  2. Ispektorem ochrony danych w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Edukacyjnym oraz Chrześcijańskiej Szkole Podstawowej SALOMON jest pani Ewa Wnęk, e-mail: biuro@salomon.edu.pl, tel. 68 3207777.

  3. Dane osobowe dziecka i rodziców/opiekunów będą przetwarzane w celach rekrutacji i udziału w projekcie : „Przedszkole na równy start – Niepubliczne Przedszkole Salomon-ek – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościamiwspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  4. Rodzice/Opiekunowie mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz danych osobowych dziecka, a także prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  5. Rodzice/Opiekunowie mają prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO), gdy uznam, przetwarzanie danych osobowych moich lub mojego dziecka narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

  Dokument ten można pobrać w formacie PDF

  KLAUZULA INFORMACYJNA • Niepubliczne Przedszkole „Salomonek” mieści się w budynku


  Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej SALOMON
  ul. Rydza-Śmigłego 1 w Zielonej Górze, pokój 207 (II piętro).

  kom. +48 539 689 204
  e-mail: przedszkole@salomonek.edu.pl


  Lista dokumentów

  1. Ankieta dla rodziców dzieci-kandydatów
  2. Dane kandydata
  3. Niezbędne oświadczenia

  Bardzo ważne!
  Prosimy o zapoznanie się z tym jak zbieramy i przetwarzamy uzyskane od Państwa dane osobowe

  4. Klauzula informacyjna RODO