• Plan tygodniowy języka angielskiego dla grupy starszej: https://salomon.edu.pl/wp-content/uploads/2020/04/Plan-tygodniowy-grupa-starszaa-2.pdf

  Lekcja 1  Lekcja 2  Lekcja 3  Lekcja BONUS  Materiały – kolorowanki: • Niepubliczne Przedszkole „Salomonek” mieści się w budynku


  Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej SALOMON
  ul. Rydza-Śmigłego 1 w Zielonej Górze, pokój 207 (II piętro).

  kom. +48 539 689 204
  e-mail: przedszkole@salomonek.edu.pl


  Lista dokumentów

  1. Ankieta dla rodziców dzieci-kandydatów
  2. Dane kandydata
  3. Niezbędne oświadczenia

  Bardzo ważne!
  Prosimy o zapoznanie się z tym jak zbieramy i przetwarzamy uzyskane od Państwa dane osobowe

  4. Klauzula informacyjna RODO