Nasi nauczyciele

12 października 2015

Prosimy Cię, Duchu Święty!

daj  mowę nauczycielom , która pochodzi z góry, aby głosili mądrość Bożą;

daj im mowę, która będzie  przekazywać prawdziwe posłannictwo Ewangelii;

daj im mowę, która wobec niedoli i smutków umiałaby znaleźć słowa pełne życzliwej pociechy i pokrzepienia;

daj mowę nauczycielom , która mogłaby przynieść pomoc i wsparcie ludziom, którzy tracą odwagę i nadzieję;

Duchu Święty bądź z tymi, którzy każdego dnia trudzą się tłumaczeniem prawd wiary i zasad moralności. Bądź ich natchnieniem w trudnościach i siłą w słabości. Napełnij ich serca pokojem i miłością.

Amen