Nabór do ChSP "Salomon"


 • Nasza misja

  Dostarczać Uczniom doskonałe usługi edukacyjne oraz właściwie kształtować ich charakter, w ścisłej współpracy z Rodzicami.
 • Chrześcijańska Szkoła Podstawowa „Salomon” w Zielonej Górze jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej. Została założona i jest prowadzona przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Edukacyjne, którego jednym z głównych celów jest realizacja zadań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.


 • Dzieci mają stworzone
  bezpieczne warunki do nauki, stymulujące ich właściwy rozwój
  w obszarach: intelektualnym, duchowym, emocjonalnym, społecznym, fizycznym i artystycznym. Jest to możliwe dzięki małej liczebności klas i wysoko wykwalifikowanemu zespołowi nauczycieli oraz pracowników, a także stałej i bliskiej współpracy z rodzicami.

talent

Jak to robimy?

  • uczymy w małych, maksymalnie 15 osobowych klasach, gdzie każde dziecko jest traktowane jako wyjątkowa osoba,
  • dbamy o bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć i na przerwach, a w szkole na co dzień panuje przyjazna atmosfera – zarówno dla dzieci jak i rodziców,
  • nasze zajęcia odbywają się w systemie jednozmianowym, jednakże dzieci są objęte opieką od 7.10. do 17.00.
  • dzieci uczą się języka angielskiego pięć razy w tygodniu w klasach 0-3, a od 4 klasy – także języka niemieckiego dwa razy w tygodniu,
  • nasi nauczyciele to profesjonaliści o wielkim sercu,
  • proponujemy twórcze nauczanie wykorzystując m.in. techniki C. Freineta
  • praca z dziećmi odbywa się w ścisłej współpracy z rodzicami, którzy w ramach „Szlifierni diamentów” biorą udział w przygotowaniu „ścieżki rozwoju” każdego dziecka, zaś praca z rodzicami różni się od typowych wywiadówek,
  • posiadamy dziennik elektroniczny – rodzice mogą na bieżąco śledzić postępy swoich dzieci, a także kontaktować się z nauczycielami,
  • nasi uczniowie mają swoje szafki na książki, dzięki czemu nie muszą codziennie nosić ciężkich tornistrów,

  • proponujemy zajęcia świetlicowe, które obejmują:
   • bogatą ofertę zajęć dodatkowych i kół zainteresowań, dopasowanych do wieku i zainteresowań dzieci (odpowiednio dobierane z rodzicami),
   • zajęcia wyrównawcze dla uczniów, którzy ich potrzebują,
   • indywidualne i grupowe zajęcia z pedagogiem szkolnym,
   • gry i zabawy budujące więzi i umiejętności społeczne dzieci,
   • opiekę wolontariuszy, którzy rozwijają umiejętności językowe dzieci (język angielski oraz języki narodowe),
   • pomoc w odrabianiu lekcji,
  • organizujemy spotkania z interesującymi ludźmi (np. z Jasiem Melą), warsztaty (np. chemiczne z różnymi ciekawymi pokazami) oraz wycieczki dydaktyczne,
  • oprócz tradycyjnych zajęć WF, uczniowie raz w tygodniu mają zajęcia na basenie – ucząc się pływać oraz doskonaląc umiejętności pływania,
  • dodatkowo można skorzystać z płatnej oferty Akademii Muzycznej Salomon, gdzie na miejscu, w czasie pracy szkoły, dzieci mogą uczyć się śpiewu oraz gry na różnych instrumentach.

Poznaj teraz

jakie są zasady przyjęć do Szkoły Salomon
przejdź do informacji

13415409_1153056904738726_763116177086444421_o[1]

Metoda C. Freinet’a w ChSP „Salomon”