Kamień węgielny

5 maja 2014


kamienKamień węgielny

Hebrajski zwrot ROSZ PINA to określenie kamienia węgielnego dosłownie „narożnik domu” lub „ głowa kąta”. Kamień węgielny był w starożytności ważnym elementem architektonicznym, od niego rozpoczynało się wznoszenie budowy domu lub świątyni. Łączył on narożnik budowli i wkładano go do fundamentu w celu zapewnienia mu odpowiedniej wytrzymałości. Na kamieniu wypisywano imię budowniczego, czasami imię Boga jeśli to była świątynia. Jeśli to była bardzo duża świątynia to ozdabiano taki kamień węgielny kamieniami szlachetnym min. rubinami, szafirami, agatami, jaspisami, opalami. Położenie takiego kamienia było bardzo ważnym momentem ponieważ sprzęgał on w narożniku dwie części murów. Położenie kamienia węgielnego gwarantowało trwałość budowli. Dziś jest to jedynie piękny zwyczaj.  

W nowym Testamencie kamień węgielny nabiera nowego znaczenia.

W Liście do Efezjan 2: 20 „….ale jesteście domownikami Boga – zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus.”

Ten fragment wskazuje na Pana Jezusa jako na kamień węgielny, na którym możemy się oprzeć, bezpiecznie budować swoje życie. Możemy odważnie budować na Chrystusie dokonując codziennie zdecydowanego wyboru Jego przykazań, Jego stylu życia.

Pamiętajmy !

Chrystus jako kamień węgielny łączy ze sobą dwie ściany, nas i swoją naukę. Jest podstawą, na której wyrasta budowla po to, aby się stać się Świątynią , w której będzie mieszkał Bóg. W Nowym Testamencie kamień węgielny jest najważniejszym elemen­tem w całej budowli.


Skomentuj

Skomentuj