KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH 2015/2016

2 września 2015

Tytuł imprezy

Osoba odpowiedzialna

WRZESIEŃ

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

J.Stańko

Udział w akcji „Sprzątanie Świata”

A.Kowalczyk

PAŹDZIERNIK

Pasowanie uczniów klasy I

M.Bojanowska

Mam Talent

Rada Uczniów / P.Gajna

Dzień nauczyciela

Rada Uczniów / P.Gajna

LISTOPAD

Tydzień zdrowia + Śniadanie daje moc

M.Bojanowska / B.Paździorko

Międzyszkolny Festiwal Piosenki Patriotycznej

M. Grabeusz-Bandurowska
A.Kowalczyk

Konkurs recytatorski j. angielski 0-3

M.Olczak / P.Gajna

GRUDZIEŃ

Mikołajki

Wychowawcy klas

Wigilijka szkolna”

B.Paździorko

Jasełka klas 0-3

J.Nawrocka / A.Kowalczyk

Jasełka klas 4-6

A.Kowalczyk

STYCZEŃ

Zabawa karnawałowa kl.0-3

M.Bojanowska

Zabawa karnawałowa kl. 4-6

Rada Uczniów / P.Gajna

LUTY

Dzień Babci i Dziadka kl.0-6

J.Stańko

MARZEC

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”

G.Kiełbasa

Rocznica „Chrztu Polski”

M.Bandurowska

KWIECIEŃ

Wielkanocny Stół

A.Kowalczyk

Święto Piosenki Żeglarskiej

M.Grabeusz-Bandurowska

MAJ

Święto Konstytucji 3 Maja

M.Grabeusz-Bandurowska

Święto Rodziny”

B.Paździorko / M.Bojanowska

CZERWIEC

Dzień Wolontariusza

M.Olczak

Uroczyste zakończenie roku szkolnego kl. 0-3

J.Stańko

Uroczyste zakończenie roku szkolnego kl. 4 – 6

M.Grabeusz-Bandurowska
A.Kowalczyk

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

M.Bojanowska