Kadra pedagogiczna Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej „Salomon”

9 maja 2013

Dyrektor szkoły mgr Magdalena Milczarek

Wicedyrektor szkoły

mgr Agnieszka Kowalczyk

Wychowanie przedszkolne

mgr Justyna Nawrocka

Edukacja wczesnoszkolna

Magdalena Bojanowska
mgr Barbara Paździorko
mgr Justyna Stańko

Język polski

mgr Paulina Gajna

Język angielski

mgr Małgorzata Olczak

mgr Marcin Szymczak

Język niemiecki

mgr Tadeusz Semczuk

Historia

mgr Małgorzata Grabeusz – Bandurowska

Przyroda

mgr Agnieszka Kowalczyk

Matematyka

mgr Grażyna Kiełbasa

Informatyka

mgr Adam Balawajder

Technika

mgr Adam Balawajder

Plastyka

mgr Irena Kamińska

Wychowanie fizyczne

mgr Agnieszka Bardelas

Godzina biblijna

mgr Agnieszka Kowalczyk

Pedagog szkolny

mgr Paulina Gajna

Logopeda

mgr Barbara Wziętek


Skomentuj

Skomentuj

Rozliczenie PIT z PITax.pl
Najnowsze
Akcja "Warto być dobrym"
Polecamy
SpokoTato - inicjatywa dla ojców